Старият Завет

Новият Завет

Малахия 3:13 Верен (VBG)

Дръзки са думите ви против Мен, казва ГОСПОД. А вие казвате: Какво сме си говорили против Теб?

Прочетете пълната глава Малахия 3

Изглед Малахия 3:13 в контекст