Старият Завет

Новият Завет

Малахия 2:5 Верен (VBG)

Заветът Ми с него беше животът и мирът и му ги дадох за страх, а той се боеше от Мен и трепереше от името Ми.

Прочетете пълната глава Малахия 2

Изглед Малахия 2:5 в контекст