Старият Завет

Новият Завет

Малахия 2:17 Верен (VBG)

Дотегнахте на ГОСПОДА с думите си, а казвате: С какво Му дотегнахме? С това, че казвате: Всеки, който върши зло, е добър в очите на ГОСПОДА и Той благоволява в тях. – или: Къде е Богът на съда?

Прочетете пълната глава Малахия 2

Изглед Малахия 2:17 в контекст