Старият Завет

Новият Завет

Малахия 2:11 Верен (VBG)

Юда постъпи коварно и мерзост се извърши в Израил и Ерусалим, защото Юда оскверни светилището на ГОСПОДА, което Той люби, и се ожени за дъщеря на чужд бог.

Прочетете пълната глава Малахия 2

Изглед Малахия 2:11 в контекст