Старият Завет

Новият Завет

Левит 27:34 Верен (VBG)

Това са заповедите, които ГОСПОД заповяда на Мойсей за израилевите синове на Синайската планина.

Прочетете пълната глава Левит 27

Изглед Левит 27:34 в контекст