Старият Завет

Новият Завет

Левит 24:9 Верен (VBG)

И те ще бъдат за Аарон и за синовете му; да ги ядат на свято място, защото са пресвети за него от жертвите чрез огън на ГОСПОДА; това е вечна наредба.

Прочетете пълната глава Левит 24

Изглед Левит 24:9 в контекст