Старият Завет

Новият Завет

Левит 18:2 Верен (VBG)

Говори на израилевите синове и им кажи: Аз съм ГОСПОД, вашият Бог.

Прочетете пълната глава Левит 18

Изглед Левит 18:2 в контекст