Старият Завет

Новият Завет

Исус Навиев 17:5 Верен (VBG)

Така на Манасия се паднаха десет дяла, освен галаадската земя и Васан, която е оттатък Йордан;

Прочетете пълната глава Исус Навиев 17

Изглед Исус Навиев 17:5 в контекст