Старият Завет

Новият Завет

Исус Навиев 16:7 Верен (VBG)

после слизаше от Янох до Атарот и Наарат, стигаше до Ерихон и свършваше при Йордан.

Прочетете пълната глава Исус Навиев 16

Изглед Исус Навиев 16:7 в контекст