глави

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24

Старият Завет

Новият Завет

Исус Навиев 15 Верен (VBG)

1. А делът за племето на синовете на Юда според родовете им беше до границата на Едом, пустинята Цин към пладне, в крайния юг.

2. И южната им граница беше от края на Солено море, от залива, който се простира на юг;

3. и продължаваше на юг до възвишението на Акравим и продължаваше до Цин, след това се изкачваше на юг от Кадис-Варни и продължаваше до Есрон, и се изкачваше до Адар, и завиваше към Карка,

4. и продължаваше до Асман и отиваше до египетския поток; и границата свършваше при морето. Това ще ви бъде южната граница.

5. А източната граница беше Солено море до устието на Йордан. А границата на северната страна започваше от залива на морето при устието на Йордан;

6. и границата се изкачваше до Ветагла и продължаваше на север от Ветарава; и границата се изкачваше до камъка на Воан, сина на Рувим;

7. и от долината Ахор границата се изкачваше към Девир и завиваше на север към Галгал, който е срещу възвишението на Адумим, който е на юг от потока; и границата продължаваше до водите на Ен-Семес и свършваше при Ен-Рогил;

8. и границата се изкачваше през долината на Еномовия син до южния склон на Евус, който е Ерусалим; и границата се изкачваше на върха на планината, която е пред долината на Еном на запад, на края на долината Рафаим на север;

9. и от върха на планината границата завиваше към извора на водите на Нефтоя и продължаваше до градовете на планината Ефрон; после границата завиваше към Ваала, която е Кириат-Иарим;

10. и от Ваала границата завиваше на запад към планината Сиир и минаваше по северната страна на планината Иарим, която е Хасалон, и слизаше при Ветсемес, и отиваше до Тамна;

11. и границата продължаваше на северната страна на Акарон; после границата завиваше към Сикрон и минаваше към планината Ваала и стигаше до Явнеил; и границата свършваше при морето.

12. А западната граница беше брегът на Голямото море. Това е границата около дела на синовете на Юда според родовете им.

13. А на Халев, сина на Ефоний, той даде дял между синовете на Юда, според заповедта на ГОСПОДА към Иисус: Кириат-Арва, който е Хеврон – а Арва беше бащата на Енак.

14. И Халев изгони оттам тримата сина на Енак: Сесай, Ахиман и Талмай, децата на Енак.

15. И оттам се изкачи срещу жителите на Девир. А името на Девир преди беше Кириат-Сефер.

16. И Халев каза: Който победи Кириат-Сефер и го превземе, ще му дам дъщеря си Ахса за жена!

17. И Готониил, синът на Кенез, братът на Халев, го превзе и той му даде дъщеря си Ахса за жена.

18. И когато отиваше, тя го подбуди да поиска от баща є нива. И тя слезе от магарето и Халев є каза: Какво искаш?

19. А тя каза: Дай ми благословение – понеже си ми дал южна земя, дай ми и водни извори! И той є даде горните извори и долните извори.

20. Това е наследството на племето на синовете на Юда според родовете им.

21. А най-крайните градове на племето на синовете на Юда към границата на Едом на юг бяха: Кавсеил и Едар, и Ягур,

22. и Кина, и Димона, и Адада,

23. и Кедес, и Асор, и Итнан,

24. и Зиф, и Телем, и Ваалот,

25. и Асор-Адата, и Кириот, и Есрон (който е Асор),

26. и Амам, и Сема, и Молада,

27. и Асаргада, и Есемон, и Ветфалет,

28. и Асар-Суал, и Вирсавее, и Визиотия,

29. Ваала и Иим, и Асем,

30. и Елтолад, и Хесил, и Хорма,

31. и Сиклаг, и Мадмана, и Сансана,

32. и Леваот, и Силеим, и Аин, и Римон. Всичките градове със селата им бяха двадесет и девет.

33. В низината: Естаол и Сараа, и Асна,

34. и Заноа, и Енганим, и Тапфуа, и Инам,

35. и Ярмут, и Одолам, и Сохо, и Азика,

36. и Саараим, и Адитаим, и Гедира, и Гедиротаим – четиринадесет града със селата им;

37. Сенан и Адаса, и Мигдалгад,

38. и Далаан, и Масфа, и Йоктеил,

39. и Лахис, и Васкат, и Еглон,

40. и Хавон, и Лахмас, и Хитлис,

41. и Гедирот, и Вет-Дагон, и Наама, и Макида – шестнадесет града със селата им;

42. Ливна и Етер, и Асан,

43. и Ефта и Асена, и Несив,

44. и Кеила, и Ахзив, и Мариса – девет града със селата им;

45. Акарон с градовете му и селата му;

46. от Акарон към морето, всички, които бяха близо до Азот, със селата им;

47. Азот с градовете му и селата му, Газа с градовете є и селата є, до египетския поток и Голямото море с брега му.

48. И в хълмистата земя: Самир и Ятир, и Сохо,

49. и Дана, и Кириат-Сана, която е Девир,

50. и Анав, и Естемо, и Аним,

51. и Гесен, и Олон, и Гило – единадесет града със селата им;

52. Арав и Дума, и Есан,

53. и Янум, и Вет-Тапфуа, и Афека,

54. и Хумата, и Кириат-Арва, който е Хеврон, и Сиор – девет града със селата им;

55. Маон, Кармил и Зиф, и Юта,

56. и Езраел, и Йокдем, и Заноа,

57. Акаин, Гавая и Тамна – десет града със селата им;

58. Алул, Ветсур и Гедор,

59. и Маарат, и Ветанот и Елтекон – шест града със селата им;

60. Кириат-Ваал, който е Кириат-Иарим, и Рива – два града със селата им.

61. В пустинята: Ветарава, Мидин и Сехаха,

62. и Нивсан, и Града на солта, и Енгади – шест града със селата им.

63. Но синовете на Юда не можаха да изгонят евусейците, които населяваха Ерусалим, и евусейците живеят в Ерусалим със синовете на Юда и до днес.