глави

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24

Старият Завет

Новият Завет

Исус Навиев 12 Верен (VBG)

1. А това са царете на земята, които израилевите синове разбиха и чиито земи завладяха оттатък Йордан към изгрев слънце, от реката Арнон до планината Ермон и цялата равнина на изток:

2. аморейският цар Сихон, който живееше в Есевон и владееше от Ароир, който е на брега на реката Арнон, от средата на реката и над половината Галаад до реката Явок, който е границата на синовете на Амон,

3. и над равнината до езерото Хинерот на изток, и до морето на равнината, Солено море, на изток, до Вет-Есимот и на юг по склоновете на Фасга;

4. и областта на васанския цар Ог, който беше останал от великаните и живееше в Астарот и в Едраи,

5. и владееше над планината Ермон и над Салха, и над целия Васан, до границата на гесурците и на маахатците, и над половината Галаад до границата на есевонския цар Сихон.

6. ГОСПОДНИЯТ слуга Мойсей и израилевите синове ги разбиха и ГОСПОДНИЯТ слуга Мойсей даде земята за притежание на рувимците, на гадците и на половината от манасиевото племе.

7. А това са царете на земята, които Иисус и израилевите синове разбиха отсам Йордан, на запад, от Ваалгад в долината на Ливан до планината Халак, която се издига към Сиир; и Иисус даде земята им за притежание на израилевите племена, според техните разделения,

8. в хълмистата земя и в низината, и в равнината, и по склоновете, и в пустинята и на юг; хетейците и аморейците, и ханаанците, ферезейците, евейците и евусейците:

9. царят на Ерихон – един, царят на Гай, който е близо до Ветил – един,

10. царят на Ерусалим – един, царят на Хеврон – един,

11. царят на Ярмут – един, царят на Лахис – един,

12. царят на Еглон – един, царят на Гезер – един,

13. царят на Девир – един, царят на Гедер – един,

14. царят на Хорма – един, царят на Арад – един,

15. царят на Ливна – един, царят на Одолам – един,

16. царят на Макида – един, царят на Ветил – един,

17. царят на Тапфуа – един, царят на Ефер – един,

18. царят на Афек – един, царят на Ласарон – един,

19. царят на Мадон – един, царят на Асор – един,

20. царят на Симрон-Мерон – един, царят на Ахсаф – един,

21. царят на Таанах – един, царят на Магедон – един,

22. царят на Кедес – един, царят на Йокнеам, в Кармил – един,

23. царят на Дор по възвишенията на Дор – един, царят на Гоим в Галгал – един,

24. царят на Терса – един. Всичките царе бяха тридесет и един.