Старият Завет

Новият Завет

Исус Навиев 10:35 Верен (VBG)

И в същия ден те го превзеха, и го поразиха с острието на меча; и в същия ден той изпълни проклятието над всички, които бяха в него, според всичко, което беше направил на Лахис.

Прочетете пълната глава Исус Навиев 10

Изглед Исус Навиев 10:35 в контекст