Старият Завет

Новият Завет

Исус Навиев 10:32 Верен (VBG)

И ГОСПОД предаде Лахис в ръката на Израил и той го превзе на втория ден, и порази с острието на меча него и всички, които бяха в него, според всичко, което бяха направили на Ливна.

Прочетете пълната глава Исус Навиев 10

Изглед Исус Навиев 10:32 в контекст