Старият Завет

Новият Завет

Исус Навиев 10:29 Верен (VBG)

След това Иисус премина от Макида в Ливна, и целият Израил с него, и воюва против Ливна.

Прочетете пълната глава Исус Навиев 10

Изглед Исус Навиев 10:29 в контекст