Старият Завет

Новият Завет

Исус Навиев 10:21 Верен (VBG)

тогава целият народ се върна с мир при Иисус в стана в Макида. Никой не изрече дума против някого от израилевите синове.

Прочетете пълната глава Исус Навиев 10

Изглед Исус Навиев 10:21 в контекст