Старият Завет

Новият Завет

Иоил 3:8 Верен (VBG)

И ще продам синовете ви и дъщерите ви в ръката на юдовите синове и те ще ги продадат на савците, на далечен народ, защото ГОСПОД изговори това.

Прочетете пълната глава Иоил 3

Изглед Иоил 3:8 в контекст