Старият Завет

Новият Завет

Иоил 2:31 Верен (VBG)

Слънцето ще се обърне в тъмнина и луната в кръв, преди да дойде великият и страшен Ден на ГОСПОДА.

Прочетете пълната глава Иоил 2

Изглед Иоил 2:31 в контекст