Старият Завет

Новият Завет

Езекил 44:14 Верен (VBG)

Но ще ги поставя пазачи над заповяданото за дома, за цялата му работа и за всичко, което се върши в него.

Прочетете пълната глава Езекил 44

Изглед Езекил 44:14 в контекст