Старият Завет

Новият Завет

Езекил 31:10 Верен (VBG)

Затова, така казва Господ БОГ: Понеже се извиси на ръст и издигна върха си между облаците и сърцето му се надигна поради височината му,

Прочетете пълната глава Езекил 31

Изглед Езекил 31:10 в контекст