Старият Завет

Новият Завет

Ездра 6:3 Верен (VBG)

В първата година на цар Кир цар Кир издаде заповед за Божия дом в Ерусалим: Този дом да се построи отново като място, където се принасят жертви. И да се положат здраво основите му, височината му да бъде шестдесет лакътя, ширината му – шестдесет лакътя,

Прочетете пълната глава Ездра 6

Изглед Ездра 6:3 в контекст