Старият Завет

Новият Завет

Ездра 4:15 Верен (VBG)

за да се потърси в книгата на летописите на бащите ти. И ще намериш в книгата на летописите и ще узнаеш, че този град е бунтовен град, който е навреждал на царете и областите, и че още от старо време в него са се вдигали въстания. Затова този град е бил разрушен.

Прочетете пълната глава Ездра 4

Изглед Ездра 4:15 в контекст