Старият Завет

Новият Завет

Ездра 2:23 Верен (VBG)

мъжете от Анатот: сто двадесет и осем души;

Прочетете пълната глава Ездра 2

Изглед Ездра 2:23 в контекст