Старият Завет

Новият Завет

Ездра 10:7 Верен (VBG)

После прогласиха по Юда и Ерусалим между всичките върнали се от плена да се съберат в Ерусалим.

Прочетете пълната глава Ездра 10

Изглед Ездра 10:7 в контекст