Старият Завет

Новият Завет

Ездра 1:8 Верен (VBG)

Персийският цар Кир ги извади чрез ръката на съкровищника Митридат и той ги изброи на юдовия княз Сасавасар1.

Прочетете пълната глава Ездра 1

Изглед Ездра 1:8 в контекст