Старият Завет

Новият Завет

Естир 10:3 Верен (VBG)

Защото юдеинът Мардохей стана втори след цар Асуир, велик между юдеите и благоприятен на многото си братя. Той търсеше доброто на народа си и говореше за мир за целия си род.

Прочетете пълната глава Естир 10

Изглед Естир 10:3 в контекст