Старият Завет

Новият Завет

Естир 10:1 Верен (VBG)

И цар Асуир наложи данък на земята и на морските острови.

Прочетете пълната глава Естир 10

Изглед Естир 10:1 в контекст