Старият Завет

Новият Завет

Еремия 52:25 Верен (VBG)

и от града взе един скопец, който беше надзирател на военните мъже и седем мъже от тези, които бяха постоянно пред царя, които се намериха в града, и писаря на военачалника, който събираше народа на земята за войската, и шестдесет мъже от народа на земята, които се намериха сред града.

Прочетете пълната глава Еремия 52

Изглед Еремия 52:25 в контекст