Старият Завет

Новият Завет

Еремия 40:5 Верен (VBG)

А като той още не се връщаше, Навузардан му каза: Върни се при Годолия, сина на Ахикам, син на Сафан, когото вавилонският цар постави над юдовите градове, и живей с него сред народа или иди, където ти се вижда право да отидеш. И началникът на телохранителите му даде храна и подарък и го пусна.

Прочетете пълната глава Еремия 40

Изглед Еремия 40:5 в контекст