Старият Завет

Новият Завет

Еремия 37:21 Верен (VBG)

И цар Седекия заповяда и сложиха Еремия в двора на стражата, и му даваха по една питка хляб на ден от улицата на хлебарите, докато се свърши всичкият хляб на града. И Еремия остана в двора на стражата.

Прочетете пълната глава Еремия 37

Изглед Еремия 37:21 в контекст