Старият Завет

Новият Завет

Еремия 16:19 Верен (VBG)

ГОСПОДИ, сила моя и крепост моя, прибежище мое в скръбен ден! При Теб ще дойдат народи от краищата на земята и ще кажат: Само лъжа наследиха бащите ни, нищожни идоли и безполезни неща.

Прочетете пълната глава Еремия 16

Изглед Еремия 16:19 в контекст