Старият Завет

Новият Завет

Данаил 6:6 Верен (VBG)

Тогава тези началници и сатрапи се спуснаха при царя и му казаха така: Царю Дарий, да си жив до века!

Прочетете пълната глава Данаил 6

Изглед Данаил 6:6 в контекст