Старият Завет

Новият Завет

Данаил 3:6 Верен (VBG)

А който не падне да се поклони, в същия час ще бъде хвърлен сред пламтящата огнена пещ.

Прочетете пълната глава Данаил 3

Изглед Данаил 3:6 в контекст