Старият Завет

Новият Завет

Данаил 11:41 Верен (VBG)

И ще влезе в славната земя и мнозина ще паднат; но тези ще се избавят от ръката му: Едом, Моав и първенците от синовете на Амон.

Прочетете пълната глава Данаил 11

Изглед Данаил 11:41 в контекст