Старият Завет

Новият Завет

Числа 8:9 Верен (VBG)

И да приведеш левитите пред шатъра за срещане и да събереш цялото общество на израилевите синове.

Прочетете пълната глава Числа 8

Изглед Числа 8:9 в контекст