Старият Завет

Новият Завет

Числа 6:4 Верен (VBG)

През цялото време на назирейството си да не яде нищо, което се прави от лозе, от семките до ципата.

Прочетете пълната глава Числа 6

Изглед Числа 6:4 в контекст