Старият Завет

Новият Завет

Числа 33:41 Верен (VBG)

А те отпътуваха от планината Ор и разположиха стан в Салмона.

Прочетете пълната глава Числа 33

Изглед Числа 33:41 в контекст