Старият Завет

Новият Завет

Числа 25:9 Верен (VBG)

А умрелите от язвата бяха двадесет и четири хиляди души.

Прочетете пълната глава Числа 25

Изглед Числа 25:9 в контекст