Старият Завет

Новият Завет

Числа 13:20 Верен (VBG)

и каква е земята, плодородна ли е, или слаба, има ли по нея дървета, или не. И бъдете смели и донесете от плодовете на земята. А тогава беше времето на първозрялото грозде.

Прочетете пълната глава Числа 13

Изглед Числа 13:20 в контекст