Старият Завет

Новият Завет

Числа 1:1 Верен (VBG)

И ГОСПОД говори на Мойсей в Синайската пустиня, в шатъра за срещане, на първия ден от втория месец на втората година, откакто излязоха от египетската земя, и каза:

Прочетете пълната глава Числа 1

Изглед Числа 1:1 в контекст