глави

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50

Старият Завет

Новият Завет

Битие 9 Верен (VBG)

1. И Бог благослови Ной и синовете му и им каза: Бъдете плодовити, умножавайте се и напълнете земята!

2. Ще се страхуват и ще треперят от вас всички земни животни и всички небесни птици; те с всичко, което пълзи по земята, и с всички морски риби са предадени в ръцете ви.

3. Всичко, което се движи и живее, ще ви бъде за храна; давам ви всичко, също както зелената трева.

4. Месо обаче с живота му, тоест с кръвта му, да не ядете.

5. А вашата кръв, кръвта на живота ви, непременно ще изискам; от всяко животно ще я изискам; и от ръката на човека, от ръката на всеки негов брат ще изискам живота на човека.

6. Който пролее човешка кръв, и неговата кръв от човек ще се пролее; защото по Божия образ направи Бог човека.

7. А вие бъдете плодовити и се множете, разпространявайте се по земята и се умножавайте по нея.

8. После Бог говори на Ной и на синовете му с него и каза:

9. Ето, Аз поставям завета Си с вас и с потомството ви след вас,

10. и с всичко живо, което е с вас – птиците, добитъка и всичките земни животни, които са с вас – с всяко земно животно от всичко, което е излязло от ковчега.

11. Поставям завета Си с вас, че няма вече да се изтреби всяка плът от водите на потопа и няма вече да настане потоп да опустоши земята.

12. И Бог каза: Ето знакът на завета, който Аз поставям до вечни поколения между Мен и вас, и всяко живо същество, което е с вас:

13. поставям дъгата Си в облака, и тя ще бъде знак на завета между Мен и земята.

14. Когато докарам облака на земята, дъгата ще се яви в облака,

15. и ще си спомня завета Си, който е между Мен и вас, и всяко живо същество от всяка плът, и водите няма вече да станат потоп, за да изтребят всяка плът.

16. Дъгата ще бъде в облака и ще я гледам, за да помня вечния завет между Бога и всяко живо същество от всяка плът, което е на земята.

17. И Бог каза на Ной: Това е белегът на завета, който поставих между Мен и всяка плът, която е на земята.

18. А синовете на Ной, които излязоха от ковчега, бяха Сим, Хам и Яфет. А Хам беше баща на Ханаан.

19. Тези трима бяха синове на Ной и от тях се насели цялата земя.

20. И Ной започна да обработва земята и насади лозе.

21. И като пи от виното, се опи и се разголи в шатрата си.

22. И Хам, бащата на Ханаан, видя голотата на баща си и каза на двамата си братя отвън.

23. А Сим и Яфет взеха една дреха и като я сложиха двамата на раменете си, пристъпиха заднишком и покриха голотата на баща си; а лицата им гледаха назад и не видяха голотата на баща си.

24. И когато Ной изтрезня от виното си и разбра какво му беше направил по-младият му син, каза:

25. Проклет да е Ханаан; слуга на слуги да бъде на братята си!

26. Каза още: Благословен ГОСПОД, Бог на Сим; и Ханаан да му бъде слуга!

27. Бог да разшири Яфет, и да се засели в шатрите на Сим; и Ханаан да му бъде слуга!

28. И след потопа Ной живя триста и петдесет години.

29. И всичките дни на Ной станаха деветстотин и петдесет години, и умря.