глави

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50

Старият Завет

Новият Завет

Битие 33 Верен (VBG)

1. След това Яков повдигна очи и ето, Исав идваше, и четиристотин мъже с него. И раздели децата на Лия и на Рахил и на двете слугини.

2. Слугините и децата им сложи напред, Лия и децата є след тях, а Рахил и Йосиф – най-отзад.

3. А сам той отиде пред тях и седем пъти се поклони до земята, докато стигна при брат си.

4. И Исав изтича да го посрещне, прегърна го, падна на врата му и го целуна, и те заплакаха.

5. И като повдигна очи и видя жените и децата, каза: Какви са ти тези? И той каза: Това са децата, които Бог благодатно подари на слугата ти.

6. Тогава слугините и децата им пристъпиха и се поклониха.

7. И Лия и децата є пристъпиха и се поклониха, а после пристъпиха Йосиф и Рахил и се поклониха.

8. Тогава Исав каза: За какво ти е целият този стан, който срещнах? А той каза: За да намеря благоволението на господаря си.

9. А Исав каза: Имам достатъчно, брате мой, ти задръж своите си.

10. Но Яков отвърна: Не, моля ти се, ако съм намерил благоволение пред теб, приеми подаръка ми от ръката ми, тъй като видях лицето ти, като че видях Божие лице, и ти беше благосклонен към мен.

11. Приеми, моля ти се, подаръка ми, който ти е поднесен, защото Бог е постъпил благо към мен и имам всичко. И като настояваше, той прие.

12. Тогава Исав каза: Да тръгнем и да вървим, и аз ще вървя пред теб.

13. Но Яков му каза: Господарят ми знае, че децата са нежни, и че имам със себе си дойни овце и говеда, и ако ги пресилят само един ден, цялото стадо ще измре.

14. Господарят ми нека замине, моля те, пред слугата си, а аз ще карам полека според хода на добитъка, който е пред мен, и според хода на децата, докато стигна при господаря си в Сиир.

15. А Исав каза: Поне да оставя с теб неколцина от хората, които са с мен. Но той каза: Каква нужда, стига да намеря благоволението на господаря си?

16. И така, в същия ден Исав се върна по пътя си за Сиир.

17. А Яков замина за Сокхот, където си построи къща и направи кошари за добитъка си. Затова мястото се нарече Сокхот76.

18. И като се върна от Падан-Арам, Яков дойде благополучно в града Сихем, който е в ханаанската земя, и се разположи пред града.

19. И купи за сто сребърника нивата, където разпъна шатрата си, от синовете на Емор, бащата на Сихем.

20. Там издигна олтар, и го наименува Ел-Елое Израил.