глави

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50

Старият Завет

Новият Завет

Битие 29 Верен (VBG)

1. И Яков тръгна и отиде в земята на източните жители.

2. И видя, и ето, кладенец на полето, и там три стада овце, които почиваха при него, защото от онзи кладенец пояха стадата. А върху отвора на кладенеца имаше голям камък.

3. И когато всичките стада се събираха там, отместваха камъка от отвора на кладенеца и напояваха овцете, и после пак слагаха камъка на мястото му над отвора на кладенеца.

4. И Яков каза на овчарите: Братя, откъде сте? А те казаха: От Харан сме.

5. И им каза: Познавате ли Лаван, сина на Нахор? Отговориха: Познаваме го.

6. И им каза: Здрав ли е? А те казаха: Здрав е, и ето, дъщеря му Рахил идва с овцете.

7. А той каза: Ето, още е много рано, не е време да се прибира добитъкът, напойте овцете и идете да ги пасете.

8. А те казаха: Не можем, докато не се съберат всичките стада; тогава отместват камъка от отвора на кладенеца и напояваме овцете.

9. Докато той още говореше с тях, дойде Рахил с овцете на баща си, защото тя ги пасеше.

10. А когато Яков видя Рахил, дъщерята на вуйчо си Лаван, и овцете на вуйчо си Лаван, Яков се приближи и отмести камъка от отвора на кладенеца и напои овцете на вуйчо си Лаван.

11. И Яков целуна Рахил и заплака с висок глас.

12. И Яков каза на Рахил, че е брат на баща є, и че е син на Ревека, а тя изтича и каза на баща си.

13. А Лаван, като чу за Яков, сестриния си син, изтича да го посрещне. И го прегърна, целуна го и го заведе у дома си. Тогава Яков разказа всичко на Лаван.

14. И Лаван му каза: Наистина ти си моя кост и моя плът. И Яков живя при него един месец.

15. След това Лаван каза на Яков: Нима като си ми брат, ще ми работиш безплатно? Кажи ми каква да ти бъде заплатата.

16. А Лаван имаше две дъщери. Името на по-голямата беше Лия, а името на по-малката – Рахил.

17. На Лия очите не бяха здрави, а Рахил имаше хубава снага и беше хубава на глед.

18. И Яков обикна Рахил и каза: Ще ти работя седем години за по-малката ти дъщеря Рахил.

19. И Лаван каза: По-добре да я дам на теб, отколкото да я дам на друг мъж. Живей при мен.

20. И така, Яков работи за Рахил седем години, но поради любовта му към нея те му се видяха като няколко дни.

21. След това Яков каза на Лаван: Дай жена ми, защото дойде време да вляза при нея.

22. И така, Лаван събра всичките мъже от това място и даде угощение.

23. А вечерта взе дъщеря си Лия и му я доведе, и той влезе при нея.

24. И Лаван даде слугинята си Зелфа за слугиня на дъщеря си Лия.

25. И на сутринта, ето че беше Лия. И Яков каза на Лаван: Какво е това, което ми стори ти? Нали за Рахил ти работих? Тогава защо ме излъга?

26. А Лаван каза: В нашето място няма обичай да се дава по-младата преди първородната.

27. Свърши сватбената седмица с тази, и ще ти дадем и онази за работата, която ще ми вършиш още седем години.

28. И Яков направи така. Свърши седмицата с Лия и тогава Лаван му даде дъщеря си Рахил за жена.

29. И Лаван даде слугинята си Вала за слугиня на дъщеря си Рахил.

30. И Яков влезе и при Рахил и обикна и Рахил повече от Лия. И работи на Лаван още седем години.

31. А ГОСПОД, понеже видя, че Лия не беше обичана, отвори утробата є. А Рахил беше бездетна.

32. И така, Лия забременя и роди син, и го нарече Рувим, защото си казваше: ГОСПОД погледна на нещастието ми, сега мъжът ми ще ме обикне.

33. И пак забременя и роди син, и каза: Понеже чу ГОСПОД, че не съм обичана, затова ми даде и този. И го нарече Симеон.

34. И пак забременя и роди син, и каза: Сега вече мъжът ми ще се привърже към мен, защото му родих трима сина. Затова го нарече Леви.

35. И пак забременя и роди син, и каза: Този път ще славословя ГОСПОДА. Затова го нарече Юда. И престана да ражда.