глави

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50

Старият Завет

Новият Завет

Битие 26 Верен (VBG)

1. И настана глад по земята, след първия глад, който беше в дните на Авраам. И Исаак отиде в Герар, при филистимския цар Авимелех.

2. И ГОСПОД му се яви и каза: Не слизай в Египет; живей в земята, за която ще ти кажа:

3. Живей като чужденец в тази земя! И Аз ще бъда с теб и ще те благословя, защото на теб и на потомството ти ще дам всички тези земи, и ще изпълня клетвата, с която се заклех на баща ти Авраам,

4. и ще умножа потомството ти като небесните звезди и ще дам на потомството ти всички тези земи, и в твоето потомство ще се благославят всичките народи на земята,

5. понеже Авраам послуша гласа Ми и опази поръченията Ми, заповедите Ми, наредбите Ми и законите Ми.

6. Затова Исаак остана в Герар.

7. И когато местните жители го попитаха за жена му, той каза: Тя ми е сестра. – защото се боеше да каже: Жена ми е. – като си казваше: Да не би местните жители да ме убият поради Ревека. – понеже тя беше красива на глед.

8. А след като беше преседял там дълго време, филистимският цар Авимелех, като погледна от прозореца, видя, че Исаак се смееше, играейки с жена си Ревека.

9. Тогава Авимелех повика Исаак и каза: Ето, тя наистина ти е жена! А ти защо каза: Тя ми е сестра! Исаак му каза: Защото си казах: Да не би да умра заради нея.

10. И Авимелех каза: Какво е това, което си ни сторил? Лесно можеше някой от народа да лежи с жена ти, и ти щеше да ни навлечеш грях!

11. Затова Авимелех заповяда на целия народ, като каза: Който се допре до този човек или до жена му, непременно ще се умъртви!

12. И Исаак зася в онази земя и събра през същата година стократно, и ГОСПОД го благослови.

13. Човекът ставаше велик и продължаваше да става богат, докато стана много богат.

14. Той придоби овце и говеда и много слуги; а филистимците му завиждаха.

15. И филистимците затрупаха и напълниха с пръст всичките кладенци, които слугите на баща му бяха изкопали в дните на баща му Авраам.

16. И Авимелех каза на Исаак: Иди си от нас, защото си станал много по-силен от нас!

17. Затова Исаак си отиде оттам, разпъна шатрите си в долината Герар и живееше там.

18. А Исаак изкопа наново водните кладенци, които бяха изкопани в дните на баща му Авраам, защото филистимците ги бяха затрупали след смъртта на Авраам, и ги нарече по имената, с които ги беше нарекъл баща му.

19. И слугите на Исаак копаха в долината и намериха там кладенец с жива вода.

20. Но герарските говедари се караха с говедарите на Исаак, като казваха: Наша е водата! Затова Исаак нарече кладенеца Есек, понеже се караха за него.

21. После изкопаха друг кладенец, но и за него се караха, затова го нарече Ситна.

22. Тогава той се премести оттам и изкопа друг кладенец; и за него не се караха. И го нарече Роовот55, като казваше: Защото сега ГОСПОД ни даде пространно място, и ние ще бъдем плодовити в тази земя.

23. Оттам отиде във Вирсавее.

24. И ГОСПОД му се яви през същата нощ и каза: Аз съм Бог на баща ти Авраам. Не се бой, защото Аз съм с теб! Ще те благословя и ще умножа твоето потомство заради слугата Си Авраам.

25. И той издигна там олтар и призова Името на ГОСПОДА. Там разпъна и шатрата си, и там слугите на Исаак изкопаха кладенец.

26. Тогава Авимелех отиде при него от Герар с приятеля си Охозат и военачалника си Фихол.

27. И Исаак им каза: Защо сте дошли при мен, като ме мразите и ме изпъдихте от вас?

28. А те казаха: Видяхме явно, че ГОСПОД е с теб, и си казахме: Нека се положи клетва между нас, между нас и теб, и нека направим договор с теб,

29. че няма да ни сториш зло, както и ние не се допряхме до теб и както само добро ти правихме и те изпратихме с мир. Сега виждаме, че ти си благословен от ГОСПОДА.

30. Тогава Исаак им даде угощение и те ядоха и пиха.

31. На сутринта станаха рано и се заклеха един на друг. После Исаак ги изпрати и те си отидоха от него с мир.

32. И в същия ден слугите на Исаак дойдоха и му съобщиха за кладенеца, който бяха изкопали, и му казаха: Намерихме вода.

33. И го нарече Савее. Затова името на града е Вирсавее до днес.

34. А когато Исав беше на четиридесет години, взе за жена Юдита, дъщеря на хетееца Веири, и Васемата, дъщеря на хетееца Елон.

35. Те бяха горест за душата на Исаак и Ревека.