глави

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50

Старият Завет

Новият Завет

Битие 10 Верен (VBG)

1. Ето родословието на Ноевите синове Сим, Хам и Яфет – и на тях се родиха синове след потопа.

2. Синовете на Яфет: Гомер и Магог, и Мадай, и Яван, и Тувал, и Мосох, и Тирас.

3. А синовете на Гомер: Асханаз и Рифат, и Тогарма.

4. А синовете на Яван: Елиса и Тарсис, Китим, и Доданим.

5. От тях се населиха островите на народите в техните земи, всеки според езика си, според племето си, в народите си.

6. Синовете на Хам: Хус и Мицраим, и Фут24, и Ханаан.

7. А синовете на Хус: Сева и Евила, и Савта, и Раама, и Савтека. А синовете на Раама: Сава и Дедан.

8. И Хус роди Нимрод. Той пръв стана силен на земята.

9. Той беше голям ловец пред ГОСПОДА, затова се казва: Като Нимрод, голям ловец пред ГОСПОДА.

10. И началото на царството му беше Вавилон и Ерех, и Акад, и Халне в земята Сенаар.

11. От тази земя излезе в Асирия и съгради Ниневия и Роовот-Ир, и Халах,

12. и Ресен между Ниневия и Халах, който е големият град.

13. А Мицраим роди лудимите и анамимите, и леавимите, и нафтухимите,

14. и патрусимите, и каслухимите, от които произлязоха филистимците, и кафторимите.

15. А Ханаан роди Сидон, първородния си син, и Хет,

16. и евусейците, и аморейците, и гергесейците,

17. и евейците, и арукейците, и асенейците,

18. и арвадците, и цемарейците, и аматейците. След това ханаанските племена се пръснаха.

19. Пределът на ханаанците беше от Сидон, като се отива за Герар, до Газа, и като се отива за Содом и Гомора, и Адма, и Цевоим, до Лаша.

20. Тези са синовете на Хам според племената си, според езиците си, в земите си, в народите си.

21. И на Сим, бащата на всичките синове на Евер и по-възрастния брат на Яфет, също се родиха синове.

22. Синовете на Сим: Елам и Асур, и Арфаксад, и Луд, и Арам.

23. А синовете на Арам: Уз и Ул, и Гетер, и Маш.

24. И Арфаксад роди Сала, а Сала роди Евер.

25. А на Евер се родиха двама сина; името на единия беше Фалек, защото в неговите дни се раздели земята; а името на брат му беше Йоктан.

26. Йоктан роди Алмодад и Шалеф, и Хацармавет, и Ярах,

27. и Адорам, и Узал, и Дикла,

28. и Овал, и Авимаил, и Сава,

29. и Офир, и Евил, и Йовав; всички тези бяха синове на Йоктан.

30. Техните заселища бяха от Меша, докато се стигне до Сефар, източната планина.

31. Тези са синовете на Сим според племената си, според езиците си, в земите си, според народите си.

32. Тези са племената на синовете на Ной според родословието им, в народите им; и от тях се отделиха народите по земята след потопа.