Старият Завет

Новият Завет

Авдий 1:5 Верен (VBG)

Ако крадци бяха дошли при теб или разбойници нощем – о, как си изтребен! – нямаше ли да откраднат, колкото им стига? Ако гроздоберачи бяха дошли при теб, нямаше ли да оставят пабирък?

Прочетете пълната глава Авдий 1

Изглед Авдий 1:5 в контекст