Старият Завет

Новият Завет

Авдий 1:2 Верен (VBG)

Ето, направих те малък между народите и си много презрян.

Прочетете пълната глава Авдий 1

Изглед Авдий 1:2 в контекст