Старият Завет

Новият Завет

Авдий 1:19 Верен (VBG)

И тези от юг ще завладеят хълма на Исав, а тези от низината – филистимците; и ще завладеят полята на Ефрем и полята на Самария, а Вениамин – Галаад.

Прочетете пълната глава Авдий 1

Изглед Авдий 1:19 в контекст