Старият Завет

Новият Завет

Авдий 1:17 Верен (VBG)

Но на хълма Сион ще има избавление и той ще бъде свят, и якововият дом отново ще притежава притежанията си.

Прочетете пълната глава Авдий 1

Изглед Авдий 1:17 в контекст