Старият Завет

Новият Завет

Авакум 3:4 Верен (VBG)

Сиянието Му е като светлината, лъчи излизат от ръката Му и там е скривалището на силата Му.

Прочетете пълната глава Авакум 3

Изглед Авакум 3:4 в контекст