Старият Завет

Новият Завет

Авакум 3:2 Верен (VBG)

ГОСПОДИ, чух вестта за Теб и се убоях. ГОСПОДИ, оживявай делото Си сред годините, сред годините го изявявай. В гнева Си помни милостта.

Прочетете пълната глава Авакум 3

Изглед Авакум 3:2 в контекст